måndag 5 maj 2014

Det är nog ett skrivfel

"Det mesta av gmail är bara tillgängligt i den officiella mappen" Vad nenas med en sådan mening? Det mesta är bara tillgängligt? Vad kan det annars vara? Aha, man har kanske skrivit fel och menar: "Det mesta av gmail är tillgängligt bara i officiella mappen"
Skicka en kommentar