torsdag 29 maj 2014

Du kan lista Dig i, bland andra, Stockholms län

Detta borde ha gett stora rubriker. Kanske har det gjort det, men jag har inte sett dom.

"Möjligt lista sig i grannlän från 2015 Från 2015 ska det bli möjligt för invånare i Uppsala län att lista sig i Stockholms län och i Gävleborgs län. På motsvarande sätt kan invånare i Stockholms län och Gävleborgs län lista sig i Uppsala län. Det är innebörden av ett nytt samverkansavtal, som godkändes av landstingsstyrelsen. Landstinget har tidigare tecknat motsvarande avtal med landstingen i Sörmland och Västmanland. (V) reserverade sig mot avtalen. Landstingsstyrelsen godkände också ett mellanlänsavtal med Landstinget Gävleborg."

Jag tycker att det sker en hel del positivt i vårt landsting
Skicka en kommentar