tisdag 27 maj 2014

Nu läge för en borgerlig vänster

Den stora skillnaden i opinionen mellan blocken, om vi nu kan tala om block, är enormt stor. Hur förklarar man den. Är det så att den är ideologisk och att vi nu har en vänstervåg. Ja, kanske det. Har vi fått ett systemskifte, som många tyckte kändes riktigt, men nu upplever på ett annat sätt. Media skildrar de ökade klyftor, som skiftet skapat. Jag ser nu en öppning för min borgerliga vänster, som jag sörjt. Jag ser en öppning för en socialliberalism, där stora klyftor är av ondo och där de utsatta får vårt gemensamma stöd i ett ekonomiskt klimat med en tyglad marknadsekonomi. Jag funderade härom da´n på huruvida KU - granskningar påverkar opinionen. Men knappast. tror jag. Visst har NUON - affären satt sina spår. Det egendomliga är att det är inte bara Maud Olofssons ovilja att svara på frågor, som ger frågan en skugga utan också att statsministern inget fick veta innan affären genomförts. För oss inte initierade förefaller det sistnämnda obegripligt och det faktum att Olofsson inte svarar på frågan om Reinfeldt var informerad gör att frågan förblir skum.
Skicka en kommentar