onsdag 28 maj 2014

Du kan lista dig i, till exempel, Gävle

Visst händer en hel del positivt i vårt landsting
Möjligt lista sig i grannlän från 2015 Från 2015 ska det bli möjligt för invånare i Uppsala län att lista sig i Stockholms län och i Gävleborgs län. På motsvarande sätt kan invånare i Stockholms län och Gävleborgs län lista sig i Uppsala län. Det är innebörden av ett nytt samverkansavtal, som godkändes av landstingsstyrelsen. Landstinget har tidigare tecknat motsvarande avtal med landstingen i Sörmland och Västmanland. (V) reserverade sig mot avtalen. Landstingsstyrelsen godkände också ett mellanlänsavtal med Landstinget Gävleborg.
Skicka en kommentar