lördag 10 maj 2014

Min valkompass

Jag skulle vilja att alla de kandidater, som anses ha en chans att nå EU-parlamentet efter 25 maj svarar på frågor, som jag ställer. Jag skulle vilja fråga: Är upprustning i Sverige ett bra sätt att möta andra staters upprustning på? Hur använder Du den kanske mest framstående fredsforskningen i världen, svensk fredsforskning, för att möta våldshandlingar? Är det en bra väg, att när hot uppstår, Sverige går med i kärnvapenorganisationen NATO? Anser Du att kärnkraft är ett miljövänligt energislag? Anser Du att vindkraft är ett miljövänligt energislag? Anser Du att solenergi är ett miljövänligt energislag? Anser Du att vågkraft är ett miljövänligt energislag? Anser Du att uran är ett förnybart bränsle? Är insatser för bevarande av biologisk mångfald en angelägenhet för EU? Anser Du att det är ovanstående frågor, freds- och miljöfrågor, EU ska huvudsakligen ägna sig åt? Anser Du att Sverige ska gå med i EMU? Anser Du att målet ska vara ett Europas förenta stater? Kanske kommer jag att komplettera
Skicka en kommentar