lördag 3 maj 2014

Åtgärd: Inrätta slutenvårdsråd

"Åtgärder för bättre styrning av patientflöden Akademiska sjukhuset har tagit fram förslag till en åtgärdsplan för att förbättra styrningen av patientflöden och dimensioneringen av vårdplatser. I det åtgärdspaket som har tagits fram ingår följande delar: Inrätta ett sjukhusövergripande slutenvårdsråd med uppdrag att analysera och följa upp slutenvårdssituationen och driva ett kontinuerligt förbättringsarbete Inrätta sjukhusgemensamma nyckelindikatorer som möjliggör uppföljning Inrätta en korttidsavdelning i anslutning till den sjukhusgemensamma akutmottagningen. Denna ska ge möjlighet till observation och mottagande av prov- och labbsvar innan beslut om inläggning på vårdadelning. En första prioritet är att öppna sex vårdplatser Förstärka de vårdkoordinerande funktionerna Förbättra rutinerna för utlokaliserade patienter Målet är att åtgärdspaketet ska vara genomfört före hösten." Åtgärdspaketet ska vara genomfört före hösten. Men det finns väl inget beslut. Här står ju att det är ett förslag. Och så detta med åtgärder. Inrätta ett slutenvårdsråd. Vore bättre med konkreta åtgärder
Skicka en kommentar