lördag 3 maj 2014

Kommunerna har ansvaret

Ansvaret för att vi har en likvärdig skola åvilar staten. Ansvaret för driften av skolorna åvilar kommunerna. Men det här stämmer inte helt. Några skolor går vid sidan om och omfattas inte av det kommunala ansvaret, nämligen friskolorna. Vem lyckas bäst i sitt ansvarstagande? Knappast staten. Det finns en vulgaritet i debatten. Man hör partiledare ibland, som argument för att föra över driftansvaret till staten, hävda att det inte kan vara rätt att ett kommunalråd ska bestämma över enskilda människor. Man säger så, trots att man vet att beslut i kommuner inte fattar beslut på det sättet. Och så det här med konkurrens. Konkurrensen mellan skolorna är stenhård. Att kommuner vill ha ansvaret för hela skolplaneringen har inte ett dugg att göra med rädsla för konkurrens. Är det därför så konstigt om man ger kommunerna rätten att säga ifrån om man anser att ytterligare en skola, i form av en friskola, inte behövs
Skicka en kommentar