lördag 10 maj 2014

Penningtvätt, ett tecken i tiden

Är penningtvätt ett problem? Jo, sannolikt ett stort problem. Saknas verktygen för att kunna avhjälpa? Eller saknas något annat? Något är fel om, till exempel, Skattemyndigheten får information om oegentligheter, men inget görs. Egoism och dålig etik tycks öka. Den går tyvärr inte att lagstifta bort. Penningtvätt är en del av en dålig utveckling i vårt land "Kriminaliseringen av penningtvätt blir effektivare den 1 juli 2014. De nya reglerna innebär följande: Penningtvätt får en egen lag och en ny brottsrubricering – penningstvättsbrott. Försök, förberedelse och stämpling till penningtvättsbrott som inte är ringa blir straffbart. Så kallad självtvätt blir brottsligt. Även den som tvättar vinster från sin egen brottslighet ska kunna dömas för penningtvättsbrott. Penningtvättsbrott i näringsverksamhet blir straffbart. Det gäller den som låter sin verksamhet användas för åtgärder som kan misstänkas vara penningtvätt. Kopplingen till det brott som gett vinsten breddas. Det ska vara tillräckligt att brottsvinsten kommer från "brott eller brottslig verksamhet" snarare än från ett specifikt angivet brott. Ökade möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt. Det blir möjligt att förverka tvättad egendom hos penningtvättaren även om egendomen inte kan anses tillhöra penningtvättaren. Nya möjligheter att säkra pengar. Det blir möjligt att under kortare tid förbjuda en person att disponera över exempelvis bankmedel. Det blir också möjligt att ta sådan egendom i beslag."
Skicka en kommentar