lördag 3 maj 2014

Lasarettet i Enköping gör inte ett minusresultat

"Minus för Lasarettet i Enköping Lasarettet i Enköping riskerar att göra ett minusresultat på -17 miljoner kronor för 2014. Det visar den senaste ekonomiprognosen. Detta är 10 miljoner kronor sämre än budget. Försämringen är en konsekvens av att prismodellen för Bild och funktion har förändrats, vilket lett till minskade intäkter för lasarettets radiologiska centrum. Styrgruppen för ny prismodell inom radiologin ska följa upp vad som har orsakat kostnadsförskjutningarna." Den här informationen är tyvärr felaktig. Det är nämnder och styrelser, som har ansvaret. Men som det är organiserat i vårt landsting är det ju inte lätt att klara ut var det politiska ansvaret ligger. I teorin är det ju Produktionsstyrelsen, som har ansvaret, men verkligheten avviker ju kraftigt. En anmärkning i kanten: minus minus 17 miljoner är väl lika med plus 17.
Skicka en kommentar