torsdag 5 juni 2014

Redovisa kostnaderna för en parlamentsledamot

"EU:s verksamhet under 2013 (UU10) Regeringen har lämnat en skrivelse om EU:s verksamhet under 2013. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med andra länder, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens olika institutioner. I sin behandling av skrivelsen har utrikesutskottet valt att särskilt uppmärksamma nio teman: utvidgningsprocessen, EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskepolitik, miljö- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott. Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande till regeringen som rör den svenska kollektivavtalsmodellen. Löneförhållanden i Sverige bör inte regleras genom beslut på EU-nivå. Reglerna som omger de svenska kollektivavtalen måste bli starkare, anser riksdagen. Därmed sa riksdagen delvis ja till en motion från Socialdemokraterna. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet"

I sammanhanget hade varit lämpligt att öpnna för insyn i, till exempel, frågor, som rör ekonomin för parlamentsledamöterna. Redovisa arvoden och traktamenten liksom reseersättningar. Hit hör kostnader för bostad på tre platser (hemorten, Bryssel och Strasbourg) och personliga staben.
Skicka en kommentar