fredag 30 maj 2014

Idépartiet Folkpartiet

Uppsala län är näst bästa Folkpartietlän i EP - valet. Samtidigt minskar Folkpartiet i Uppsala län nästan mest av alla län. Bara Stockholms och Västmanlands län är värre.
Folkpartiet brukar vara starkt i både Uppsala län och Uppsala kommun. Den positionen måste Uppsala behålla i kommande val. Det ska ske genom antingen att återgå till tidigare socialliberala profilfrågor eller att tydligare presentera sin nuvarande politik med mer kärnkraft, EMU-anslutning, NATO-anslutning och ordning och reda i skolan med tidigare betyg och satsning på lärarna.
Nu är ju emellertid, eller borde, inte ett partis uppgift vara att till varje pris maximera röstetal. Partier har ju, även om det inte ser så ut numera, en opinionsbildande uppgift. För Folkpartiet som ett idéparti är den uppgiften särskilt påliggande.
Skicka en kommentar