söndag 1 juni 2014

Tre landsting blir regioner

Ur en aspekt känns ett sådant här steg riktigt. Man torde åstadkomma samordningsvinster. Ur en annan aspekt finns ett problem. Få landsting lär, enligt statsvetare, ha en tydlig politisk styrning. Ska denna svaghet drabba den regionala utvecklingen eller kommer styrningen av regionala utvecklingen påverka styrningen av sjukvården i positiv riktning. Jag tillåter mig tvivla starkt på det sistnämnda

"Landstingen i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län får regionalt utvecklingsansvar från och med 1 januari 2015. Beslutet innebär också att landstingen i dessa län får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska heta regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Det ska dock fortsatt heta landstingsfullmäktige vid val."
Skicka en kommentar