söndag 1 juni 2014

Olovlig underrättelseverksamhet

Jag följer fortfarande beslut, som fattas i riksda´n. Beslut, som jag gillar försöker jag sprida. Här är ett sådant
"Skyddet mot andra länders underrättelseverksamhet ska stärkas. Bland annat införs ett nytt brott, olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Brottet omfattar underrättelseverksamhet som har som syfte att samla in information som kan skada Sverige om ett annat land känner till den. Dessutom skärps minimistraffet för flyktingspionage från böter till fängelse."

Skicka en kommentar