torsdag 17 juli 2014

Dagens debattartikel i UNT bör alla läsa

Tack Bernt Jonsson
för Din artikel i dagens Upsala Nya Tidning.
Båda blocken har tappat engagemanget för fredspolitiken. Jo, visst är det så. Ja ännu värre, man visar ett engagemang för våldsanvändning. Mer vapen här hemma, sälja mer vapen till andra länder.
De flesta, men inte alla, av våra politiska partier använder en enkel väg för att få stöd för ökad våldsanvändning: oro i vår närhet, vi måste öka försvarsanslagen. Bernt Jonsson visar i sin artikel att resonemanget leder fel, men det går hem.
Tänk om det riktiga vore att markera genom att säga: oron ökar i vår närhet, låt oss omfördela resurser från våldsinsatser till fredsinitiativ. Några miljarder till till försvaret innebär vid ett angrepp ytterligare några timmars strider. Och, ytterligare några döda. Kan det vara så att ökade försvarskostnader innebär endast fler dödade svenskar vid ett angrepp?
Men, invänder kanske någon, vi måste gå med i kärnvapenorganisationen NATO, som ger oss hjälp vid ett angrepp. Det är ett viktigt politiskt vägval. Ska Sverige genom medlemskap riskera att delta i krigsinsatser där kärnvapen används?
Flera av våra politiska partier bidrar till att förstärka en uppfattning hos medborgarna om att våld kan användas för att lösa konflikter. Applåderade man ivrigt när president Bush angrep Irak och ropar man efter mer vapen när Putin angriper Ukraina, då påverkar man oss medborgare till att tro att våld kan undanröja våld.
Vilka partier är beredda att göra fredsfrågan till valfråga
Skicka en kommentar