söndag 13 juli 2014

FP + S borde vara sant, men är det inte

God morgon Världen ägnar en stor stund åt spekulationer kring kommande regeringsbildning. Är en koalition mellan Socialdemokraterna och, till exempel, Folkpartiet möjlig? Ja, den borde vara möjlig. Sett till politisk inriktning. Men kan ett parti, vars ledare kraftigt tagit avstånd från Socialdemokraterna, och vars högsta politiska organ, landsmötet, ägnat sig åt sossehat, gå in i en koalition med socialdemokraterna? Nej det borde inte vara möjligt. Men nu när det börjar brännas, när regeringsmakten ser ut att bli svår att behålla börjar personer, som tidigare starkt tagit avstånd från Socialdemokraterna tala om möjlig koalition. Spelet handlar alltså inte om politikens innehåll utan om ministerposter. 
Grundproblemet ligger i alliansbildning. Inför val måste man profilera sig och tydligt markera för väljarna att regeringsfrågan och koalitionsbildning avgörs efter ett val där väljarna presenterats tydliga alternativ.
En partiledare, som på frågan om regeringsbildning med Socialdemokraterna är tänkbar, svarar ett tydligt nej, kan inte gå in i ens en förhandling.  
Skicka en kommentar