onsdag 16 juli 2014

Skillnad på politiker och politiker

Debatten om politikerbesök i verksamheter är märklig. Jag har läst många kommentarer och tyckanden. Ingen har gjort skillnad på vilka politikerna är. Sjukvårdspolitiker ansvarar för verksamhet vid, till exempel, sjukhus. Sjukhuset är ju inte de anställdas. Besök av sjukvårdspolitiker på sitt eget sjukhus kan självklart inte ifrågasättas. Det innebär emellertid inte att man kan åsidosätta sekretess och integritet.
Besök av andra måste ses som studiebesök. Beslut om sådana fattas vanligen av anställda. Några krav på motiveringar för ett nej brukar inte ställas. Jag har svårt att se någon bättre ordning.

Politiker ska göra besök i egna verksamheter och ska naturligtvis inte ifrågasättas av andra än sekretess- och integritetsskäl. Andra besök är studiebesök och beslut om sådana ska fattas av den eller de till vilka den beslutsrätten är delegerad. Konstigare än så borde det inte vara
Skicka en kommentar