tisdag 15 juli 2014

Vad är ett proportionerligt våld?

Löfvéns facebookinlägg diskuteras. När man läser mediareferat kan man få uppfattningen att det rör sig om massreaktioner. Facebookinlägget har fått 3500 kommentarer.
"Formuleringarna ligger helt inom ramen för S-kongressens uttalanden om Palestinakonflikten", säger Löfvén.
Löfvén talar om att det finns ett ansvar för att se till att våldet är proportionerligt. En sådan formulering innebär att man accepterar våld, något, som tyvärr Löfvén inte är ensam om bland partiledarna. Hur i all sin dar ser ett proportionerligt våld ut?
Skicka en kommentar