måndag 30 juni 2014

Högre krav på nämndemännen

Ja, äntligen. Högre krav på nämndemännen.

Här sägs nu att nämndemannauppdraget är inget politiskt uppdrag. Men, det är ju partierna, som nominerar. Då är väl uppdraget politiskt. 
Uppenbarligen kommer nuvarande system med nämndemän att bestå. Alternativet handlar om en professionalisering.
Varför tar man inte steget bort från partiernas inblandning? Man borde väl söka annan metod för att utse representanter för den, så kallade, allmänheten.

Högre krav ska stärka förtroendet för nämndemän (JuU32)

Kraven på nämndemännen i domstolarna ska skärpas. En nämndeman är en person som i regel inte är jurist men som är med och dömer i olika rättsfall i egenskap av representant för allmänheten.
Bland annat ska domstolen kunna begära utdrag ur polisens belastningsregister och nämndemannen får inte ha försatts i konkurs. Det ska också bli lättare för domstolen att avsätta en nämndeman som begått brott eller som på annat sätt visat sig vara olämplig som nämndeman. Nämndemännen ska dessutom gå en obligatorisk introduktionsutbildning. Nämndemannauppdraget är inget politiskt uppdrag, därför ska val av nämndemän hållas vid en annan tidpunkt än i anslutning till val av kommun- och landstingsfullmäktige.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Skicka en kommentar