tisdag 8 juli 2014

Låt dem lägga ned

Friskolor vill inte ha förhöjd insyn, lyder en rubrik i DN. Om meddelarskydd och offentlighetsprincip infördes skulle många friskolor lägga ner.
Våra skatter finansierar även friskolornas verksamhet. Ska vi inte ha total insyn i verksamheter, som vi gemensamt bekostar? Svaret är ju självklart; lägg ner om ni inte tål insyn.
(Måste så här inom parentes anmärka på en formulering i DN - artikeln."I Almedalen slog organisationen bland annat fast att 42 procent skulle lägga ned...Bland annat fast? Korrekt formulering: "I Almedalen slog organisationen fast bland annat att...Illa DN!)
Den attityd, som nämnda undersökning visar, gör ju att systemet måste ifrågasättas. Vi ska inte ha skattefinansierade verksamheter, vars huvudmän ser negativt på medborgerlig insyn.
Låt kommunerna ha ansvaret för all skolverksamhet och i avtal reglera vad som ska gälla i fråga om, bland mycket annat, insyn och meddelarfrihet.
De bland befintliga friskolor, som inte tål insyn: Låt dem lägga ned

Skicka en kommentar