måndag 30 juni 2014

Skärpt vapenlagstiftning

Utmärkt riksdagsbeslut. Men hur göra med alla vapen, som nu finns i olämpliga händer? 

Dock kvarstår det kloka i att tydligt markera att vapen ska inte finnas över huvud taget, om dom inte är avsedda för jakt eller ska använda i sportsammanhang


Straffen för vapenbrott höjs (JuU36)

Straffen för vapenbrott blir strängare. Bland annat höjs det lägsta straffet för grovt vapenbrott från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. En ny bestämmelse om synnerligen grovt vapenbrott införs också. Där blir straffet fängelse i lägst tre och högst sex år.
Dessutom införs ett nytt system för prövning av vilka skytteföreningar och liknande sammanslutningar som ska kunna få vapentillstånd. Det innebär att endast sammanslutningar för jakt- eller målskytte som är auktoriserade eller anslutna till en auktoriserad sammanslutning ska kunna komma i fråga för vapentillstånd.
Skicka en kommentar