måndag 7 juli 2014

Uppsala län kan bli bäst i världen på sjukvård

Fyra av fem har förtroende för vården på Akademiska sjukhuset. Erik Weiman tycker siffran är bra Vivianne Macdisi tycker inte så. Jag tycker att vi måste få veta mer om hur siffran tagits fram. Handlar undersökningen om hur patienter ser på vården? Har frågorna ställts till andra än patienter? Patienter får ju sin uppfattning från sina egna erfarenheter, andra, i första hand, via medierna. Mediabilden är nästan genomgående negativ. Att mot den bakgrunden över åttio procent är positiva måste ses som riktigt bra.
Min tro är att nästan hundra procent av patienter i Uppsala län anser att vården är bra eller mycket bra. Ett stort bekymmer är emellertid köerna. Fortsätt nu Alliansen, satsa på våra sjukhus och korta köerna. Ta det lugnt med externa utförare i avvaktan på att metoderna för att effektivt styra och tygla utarbetats. Uppsala län har möjlighet att kunna inom en snar framtid hävda att man har världens bästa sjukvård. Vi är där inte ännu, men möjligheten finns.

Skicka en kommentar