söndag 27 juli 2014

Obama, lyssna inte på Brzezinski

Läser i UNT om USA: s säkerhetsexpert Zbigniew Brzezinski. TT har intervjuat honom och UNT refererar intervjun.
Jag har svårt att ta till mig hans idéer. "Jag hoppas att även en så riskbenägen ledare som Vladimir Putin är medveten om att ett kärnvapenkrig i princip betyder självmord för de deltagande parterna", säger han, bland annat. Vad i all sin dar? Ett kärnvapenkrig betyder väl i princip katastrof för hela världen. Vidare anser han att USA bör förse Ukraina med vapen. Men är det inte sådana resonemang, som leder till just krig. Inte ett ord om ickevåld och fredsskapande insatser. Måtte Obama inse att denne, så kallade, expert inte ska bidra med lösningar på dagens konflikter.
Skicka en kommentar