söndag 27 juli 2014

Många är nöjda med vår demokrati. Det är ett problem

Svensk demokrati mår inte alls bra. Intresset för och kunslaperna om vårt demokrtiska och politiska system är så dåliga att vi har inte grund för att se problemen.. Bara det faktum att nästan 80 procent är nöjda med vår demokrati är ett problem. Många säger sig vara nöjda för att man inte bryr sig. 

"Ytligt sett mår svensk demokrati bra. Valdeltagandet är högt. Och enligt SOM-institutet i Göteborg är nästan 80 procent av väljarna nöjda med demokratin.

Bakom detta finns dock andra siffror.  I flera av storstädernas förortsområden röstade knappt var tredje väljare i förra riksdagsvalet.  Bara drygt 20 procent av svenskarna anser att de har en möjlighet att påverka politiska beslut. Siffran faller drastiskt när man undersöker marginaliserade grupper. Maktlösheten är selektiv. De som inte är aktiva mellan valen är också de som också i andra sammanhang – arbetsmarknaden, bostadsmarknaden - står utanför: Utlandsfödda, lågutbildade, unga.

Det är lätt att förklara att utbildning och uppväxt styr en social kompetens som omsätts i möjlighet att påverka. Men det är inte acceptabelt att demokratiskt inflytande är en klassfråga.

En selektiv maktlöshet leder till en reaktion som endast ytterlighetsrörelser vinner på. När de som inte fått, eller förlorat, fotfäste i samhället inte tror att politiken kan förändra deras egen situation, kan de vända den demokratiska processen ryggen. Med anledning av samma riksdagsbeslut som ligger till grund för mitt uppdrag tillsattes Mona Sahlin i förra veckan som samordnare mot våldsbejakande extremism."
Skicka en kommentar