söndag 27 juli 2014

Inte längre ett fredsprojekt och ett miljöprojekt

Inte längre ett fredsprojekt och ett miljöprojekt

EU bildades som ett fredsprojekt och ett miljöprojekt. Det är med stor besvikelse jag noterar att de flesta av våra ledamöter i Europaparlamentet talar och skriver om andra frågor, kanske ofta angelägna, men avstår från de frågor EU bildades för.
När länder i vår närhet använder våld och rustar upp blir reaktionen från de flesta av våra ledande politiker att nu måste vi delta i vapenkapplöpningen; mer pengar till vapen, vilket triggar andra att skaffa mer vapen, som får våra ledare att ropa efter mer vapen och så vidare. Ingen talar och skriver om att nu ska vi gå före i en kamp för spridande av en ickevåldskultur. Ingen som ser att motdraget måste vara ickevåld. Sverige, med Uppsala som centrum, där vi har världsledande fredsforskning vid Uppsala universitet, har möjlighet att påverka. Tyvärr vill ingen politiker se den möjligheten.
Den andra, för mänsklighetens fortlevnad avgörande frågan, miljön inklusive klimatfrågan, röner aningen större intresse, men dominerar långt ifrån debatten. Det kortsiktiga ekonomiska tänkandet måste ersättas med en politik, som radikalt minskar klimatpåverkande utsläpp och som förhindrar oreparabla ingrepp i vår natur. Sverige har möjlighet att påverka. Tyvärr ser alltför få den möjligheten


Skicka en kommentar