söndag 31 augusti 2014

Tre meningsfulla uppdrag

Ett av mina mest meningsfulla politiska uppdrag jag haft är uppdraget som ordförande i Uppsala läns Patientnämnd. Det varade i fyra år. Det ordförandeskapet växlades sedan mot ett ordförandeskap i länsdelsberedning, med annan innehavare
Ett annat viktigt uppdrag var styrelsen för Upplandsstiftelsen. Mycket intressant och givande. Gick 2010 till annan person
Jordbruksfrågor, bland andra, ligger mig varmt om hjärtat. Det tidigare uppdraget som ledamot i delegationen för Stiftelsen Jälla Egendom gav möjligheter att använda förvärvad kunskap på området. Från 2010 annan innehavare med annan bakgrund
Sitter och reflekterar inför ställningstaganden, som ska göras i höst. Detta mot bakgrund av att tjänstemän vid samtliga tre politiska organs förvaltningar har bett mig återkomma.
Vi får väl se

Skicka en kommentar