onsdag 20 augusti 2014

Då kommundelsnämnder, nu staten och EU

Stora kommunsammanläggningar ägde rum 1971/1972. Fördelarna ansågs vara många. Bland nackdelarna nämndes att politikerna avskärmades från allmänheten.
Olika grepp har prövats för att öka närdemokratin. Hit hör kommundelsnämnder. Dessa har inte blivit bestående.
I dag nämner ingen ordet närdemokrati. Tvärtom. I dag gäller fler och fler frågor till EU och förstatligande av kommunalt-  och landstingsansvar. Politiken har professionaliserats allt mer och avståndet mellan väljare och valda ökar. Mot denna utveckling finns få invändningar. Inte nu, men invändningarna kommer.
Jag tror att diskussionen om direktvalda lokala nämnder återuppstår. För att återupptagna diskussioner ska bli meningsfulla krävs antingen att vi accepterar skillnader i service mellan olika geografiska områden eller att staten lyckas komma underfund med hur man ska använda sina lagar och förordningar. Idén med kommundelsnämnder byggde på idén om skillnader. Den idén torde knappast få fäste inom överskådlig tid.
Skicka en kommentar