söndag 31 augusti 2014

Vinster igen

Riktigt dåligt. Rödgröna utnyttjar nu dagens artikel i UNT om vinster i välfärden. Ansvaret är bredare än man ger sken av. Socialdemokraterna kan inte svära sig fria. Men, som jag skrivit många gånger, det handlar inte om vinsterna, i första hand. Problemet är att offentliga sektorn inte klarar att teckna avtal, att följa upp och att utkräva ansvar.
För ett par veckor sedan skrev jag nedanstående artikel, som jag tidigare klippt in här, men gör det igen
Vinstförbud ger inte ökade resurser


Handlar det om okunnighet eller är man bara fräcka? Ett politiskt parti och många medier ger bilden av att om man förbjuder vinster i välfärden får man mer resurser till kommun- och landstingsdrivna verksamheter. Detta bör dock inte vara sant.
Anta att ett äldreboende i kommunal regi kostar tio miljoner kronor per år. Om kommunen då väljer att, för att få ett alternativ till kommunal drift, i stället köpa av ett företag samma antal boendeplatser till minst samma kvalitet för tio miljoner kronor eller mindre, används inte mer
skattepengar än om kommunen driver boendet. Men om då företaget går med vinst? Detta sker ju då inom ramen för de tio miljonerna, varför en återgång till kommunal drift inte ger en en enda minut mer av anställning.
Det politiska partiet och medier har fått många att tro att om vinsten förbjuds får kommunen möjlighet att anställa fler. Exemplet ovan visar att resonemanget är felaktigt.
Mot detta kan invändas att det är omoraliskt att tjäna pengar på sjuka och äldres behov av omvårdnad. Så kan man tycka, men leder till slutsatsen förstatligande av stora delar av näringslivet. En annan invändning är att vinsten inte tas ut inom ramen för de tio miljonerna, utan tillkommer. Sådana avtal ska naturligtvis inte träffas. En tredje invändning är att vinsten uppkommer genom att företaget minskar på kvaliteten. Det borde inte vara möjligt eftersom det avtal man träffat rimligen reglerar inte bara ekonomiska ersättningen, utan även kvaliteten.

Är frågan så här enkel? Nej, den är inte det. Det finns nämligen två problem, som inte är lösta på ett tillräckligt bra sätt. Det ena är att man i många fall inte lyckats reglera och beskriva kvaliteten så att avtalet blir styrande. Det andra handlar om brister i uppföljning och ansvarsutkrävande.

Om man inte finner bra lösningar på dessa problem ska man inte teckna avtal. Politiker och media, sluta tala om att vinster stjäl resurser från skola, vård och omsorg, utan fokusera på: är det möjligt att i avtal reglera kvalitet på välfärdstjänster och hur i så fall? Problemet är inte vinsten utan tillkortakommanden hos kommuner och landsting när det gäller styrning.

Harald Nordlund
Uppsala


Skicka en kommentar