onsdag 20 augusti 2014

KD vill behålla ojämlikheten inom äldrevården

Kristdemokraterna gör en huvudfråga av vem som ska vara driftansvarig för sjukvården.Man säger att tjugoen regioner kan inte klara att skapa en jämlik sjukvård.
Jag har många gånger frågat KD varför man accepterar skillnader inom skolan, inom äldrevården och inom kulturen.
Staten har med lagar och förordningar till uppgift att, bland annat, se till att skillnaderna geografiskt utjämnas. Uppenbarligen lyckas inte staten med sin uppgift. Är då lösningen att den som misslyckas med sin styrning ska få ansvar för även den dagliga driften?
Skicka en kommentar