onsdag 10 september 2014

Statliga amatörer klarar inte att styra sjukvården

Den förenklade debatten om förstatligande fortsätter utan att vare sig media eller politiker ifrågasätter. Vårt politiska system innebär, bland annat, att staten har ansvar för efterlevnaden av lagar och förordningar. Vi har omfattande lagstiftning, som uttrycker krav på likvärdighet, inte minst, inom skola och sjukvård. Det är uppenbart att kraven inte uppfylls. Staten har inte funnit former för att få genomslag för sina lagar.
I den situationen förespråkar en del att staten ska få ansvar för även driften av skola och sjukvård. Ingen (!) har ens försökt förklara logiken i detta, trots att jag ställt frågor.
Skicka en kommentar