onsdag 29 oktober 2014

Romson ska fajtas om avfallet

Snart upp till bevis Romson. Är det endast makten, som har hägrat? Eller, finns en ideologisk drivkraft? Det finns anledning att tvivla på äktheten hos vår miljöminister
"Miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP) ska samråda med EU-nämnden inför mötet i rådet för miljöfrågor den 28 oktober.
Vid mötet väntas rådet hålla en riktlinjedebatt om kommissionens förslag till ändringar i flera av EU:s direktiv om avfall. Ändringsförslaget är en del av det så kallade gröna paketet och följer av den lagstadgade skyldigheten att se över avfallshanteringsmålen i tre direktiv: om avfall, om deponering av avfall samt om förpackningar och förpackningsavfall.
Rådet väntas också anta slutsatser om EU:s position inför klimatkonferensen COP20/CMP10 i Lima, Peru.
Rådet väntas även anta slutsatser om miljöanpassning av EU:s strategi för tillväxt och jobb (Europa 2020) och den europeiska terminen. Slutsatserna avses vara miljörådets bidrag till den pågående halvtidsöversynen av EU2020-strategin"
Skicka en kommentar