onsdag 15 oktober 2014

Nu sticker det oss vanliga i ögonen


Det beror ju på vad man jämför med. Jämför man en riksdagsledamots arvode med lönen för en elitishockeyspelare har den förstnämnda lågt arvode. Jämför man däremot ledamotens arvode med en svensk genomsnittslön är arvodet högt. Men för högt? Jo, nu sticker det, människor med små marginaler, i ögonen.Höjning med 1200 kronor på ett bräde. Nu ska vi säga ifrån. 

"Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 200 kronor till 61 000 kronor i månaden från och med den 1 november 2014.
I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2014 som ägt rum på arbetsmarknaden.
Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg."
Skicka en kommentar