måndag 6 oktober 2014

Partierna måste satsa på nätverk

Ska partierna fortsätta att ha ålders- och könssegregerade organisationer. Vore det bättre att bygga nätverk kring sakfrågor och ge alla möjlighet att engagera sig i alla frågor! Gröna liberaler är utmärkt exempel på tidsenliga arbetsformer, liksom ett ideologiskt nätverk kan komma att bli.

Vi behöver ett politiskt nätverk för äldrefrågor och i det behövs även de unga. De som är unga nu kommer att få dra ett tungt lass och åldrandet är inget som inträder speciellt sent i livet. Vi börjar de facto att åldras i den stund vi föds men knappast något ungdomsförbund har ägnat sig åt äldrefrågor. Vi behöver tillsammans bryta åldersbarriärer och vi behöver öka och ta tillvara äldre människors engagemang i politiska beslutsprocesser, kulturliv och social ekonomi. Vi behöver också öka möjligheterna för människor med utsatta livslopp att vara aktiva och delaktiga i samhället under åldrandet.

Uppdelningen av politiskt intresserade i en grupp för ungdomar, en grupp för personer som är 65 år eller äldre och en grupp för det ena könet och som betraktas som sidoorganisationer, torde vara en av orsakerna till den sneda representationen i olika beslutandeförsamlingar. 
Idag är det alltför få människor som vill ägna sig åt partipolitik. Den uppfattas som tråkig och meningslös när den egentligen borde vara full av dynamik och nytänkande och attraktiv för den som vill påverka och förändra sin egen situation och andras. Så är det inte och då måste politiker tänka om. Man måste nå och engagera bra och dugliga människor i verksamheten – inte bara dem man lyckas övertala att sätta sig i en kommunalpolitisk nämnd och utföra ett uppdrag som innebär att man oftast får cirka femtio procent av kommuninnevånarna emot sig oavsett vilket beslut man fattar. Man måste ut ur sammanträdesrummen, ut och bygga nätverk över föråldrade skrank och gränser och då måste man släppa det gamla tänkandet. Om alla kan samlas kring alla frågor men efter eget intresse så kan det börja hända saker och ting.

Det är idag en aning märkligt att knyta medlemskapet i en politisk organisation till en avgift som ska betalas. Det borde väl vara så att den som bekänner sig till organisationens ideologi betraktas som medlem. Detta har inget med fifflet i ett eller flera ungdomsförbund att göra. Fifflet kan vi komma tillrätta med bara genom ökad livskunskap i all utbildning.
Idag lär sig många av ungdomarna att prata och bete sig på ett speciellt sätt för att kunna göra karriär och de som inte vill stöpas i den formen vänder partierna ryggen och det är de sistnämnda vi kan nå genom nätverk kring intresseväckande frågor. En omorganisation och ett nytänkande kan skapa en helt ny eller bredare rekryteringsbas.


Genom en nätverksorganisation ökar ideologiernas betydelse i partierna och i politiken. Partierna förefaller nu vara på väg att bli valorganisationer och de nuvarande företrädarnas övergripande intresse är att bli omvalda i nästa val. Ibland till ett alldeles för högt ideologiskt pris. 
Skicka en kommentar