måndag 13 oktober 2014

Vems är uppdraget?

Kort tid efter valet. Undrar, när jag läser tidningar, vems uppdrag dagens politiker egentligen anser sig ha. Är det kanske så att partiapparatens, förvaltningstjänstemännens och inte minst budgetens uppdrag väger tyngre än det förtroende väljarna uttalat? Är det kanske så att vi väljare har börjat acceptera en politikens ytlighet


Ett uttalande efter ett val för en hel del år sedan av en politiker: 
”Jag tycker att min valrörelse har skiljt sig från flera andra politikers valrörelse. Jag har inte en enda gång uppmanat folk att kryssa på valsedeln, och jag har inte gjort den sortens utspel som vissa andra har gjort. De flesta har haft en kort valrörelse med ytliga utspel. Jag har jobbat långsiktigt och rört mig bland människor under ett års tid”. 
Jag gillar uttalandet, men konstaterar samtidigt att det hör till en svunnen tid.
Skicka en kommentar