onsdag 29 oktober 2014

Utebliven tilldelning från kömiljarden

Det är fortfarande stora brister inom specialistvården i vårt landsting. De externa utförarna är något sämre än landstinget när det gäller tillgängligheten till primärvården. 
Men den kvalitetsfrågan har man väl reglerat i avtal. Har externa utförarna levt upp till överenskommelse? Om inte ska man väl bryta avtalet? Men tänk om det är så att landstinget inte förmått skriva avtal på ett styrande sätt. Ja då ska man inte köpa tjänster över huvud taget av externa utförare

"Landstinget får inga pengar från kömiljarden för september. Det visar den senaste vårdgarantirapporten.
Inom specialistvården fick 65,6 procent av patienterna besök inom två månader och 66 procent behandling. Kömiljardens grundkrav ligger på minst 70 procent, och därutöver finns prestationskrav som också måste uppfyllas för att få ta del av de statliga extrapengarna. Landstinget klarar inga av dessa krav.
93 procent av dem som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag. Motsvarande siffra för privata vårdgivare var 89 procent. Andelen patienter som kunde erbjudas besök inom en vecka var 87 procent i den landstingsdrivna primärvården, 85 procent i den privata"
Skicka en kommentar