onsdag 12 november 2014

Avskaffa statliga ansvaret

Nu låter det annorlunda. De medier, som prisat Lagen om vårdval, anslår nu en annan ton. Avskaffa inte lagen utan utveckla den. Är utveckla ett annat ord för att se till att det finns möjlighet att välja men att det är ett politiskt ansvar att fördela resurserna? Jo, så är det nog.
Jag vet inte hur många gånger jag skrivit om det här. Det måste väl framstå som självklart för alla att om man ges rätten att starta en verksamhet med ersättning av skattemedel så strävar de flesta av anordnarna att maximera sina intäkter. På primärvårdsområdet får det självklart de konsekvenser Riksrevisionen nu pekat på, nämligen att vården riktas till de med bästa inkomsterna och lindrigaste sjukdomarna. Det borde framstå som självklart att landstingen ska avgöra vem som ska starta verksamhet och var.

LOV kan till stora delar jämföras med friskolereformen. Kommunens påverkan är väldigt liten när det gäller etablerandet av en friskola. Kommunen har ansvar för skolan. Det borde framstå som en självklarhet att kommunen ska avgöra huruvida en skola ska startas och av vem.

Avskaffa systemet med statligt ansvar för vissa vårdcentraler och vissa skolor.

Skicka en kommentar