måndag 3 november 2014

Utredning behövs inte

Nya majoriteten i vårt landsting har i dag presenterat delar av den politik man kommer att vilja driva under mandatperioden. Man ska, bland annat, utreda ny organisation. Man ska inte ha kvar alla nämnder, som säljer och köper. Det här är allvarligt. Landstingsrådet tror att man har beställarnämnder och utförarnämnder. Så är ju inte fallet. Den nämnd, som är tänkt att vara beställare. avtalar med förvaltningar.
Utredaren bör inleda sitt arbete med att tala om för de många landstingsråden hur det ser ut i dag. Inte konstigt att landstinget inte styrs av de som ska styra.
Någon utredning behövs nog inte; däremot behövs sjukdomsinsikt
Skicka en kommentar