söndag 9 november 2014

Rätt att lägga ner länsdelsberedningarna

I Uppsala läns landsting finns tre politiska organ, som man benämner länsdelsberedningar. Beredningarna har inte, som benämningen anger, någon beslutanderätt. De ska främja samarbetet mellan landstinget och kommunerna.
Den nya majoriteten kommer att lägga ner beredningarna. Äntligen, säger jag.

Det centerpartistiska landstingsrådet protesterar nu. Folkpartiet har tidigare markerat att länsdelsberedningarna är viktigare än, rent av, Patientnämnden.

Inställningen känns märklig. Den här typen av politiska organ tenderar att bli meningslösa sammanträdesinrättningar. Ur en annan synpunkt är inställningen inte märklig. Insikten om att landstingets politiska styrning, eller, rättare sagt, frånvaron av politisk styrning är nära en katastrof, är svag och i några fall obefintlig. Lägg ner länsdelsberedningarna, men det räcker inte; gör om helt.
Skicka en kommentar