söndag 2 november 2014

Även i Japan

Läser ett brev från en, som jag utläser, sann socialliberal. Hon befinner sig i Japan. Hon ger en mycket intressant beskrivning av hur japanerna ser på sina invandrare. Det är kanske lätt att tro att när vi kommer till annat land ses vi som exotiskt inslag. Men är verkligheten sådan. Den verkligheten finns kanske men är möjligen inte dominerande. Kommer vi och tar deras jobb? Utgör vi en belastning?
Exemplet Japan: Befolkningen minskar, vilket kan komma att vara ett hot mot en positiv utveckling. Borde man inte då ta emot arbetskraft utifrån med öppna armar? Det kan man tycka. Men, även där är det främmande ett hot, liksom här. 
När ett parti som Sverigedemokraterna blir det tredje största, vilken är förklaringen? Handlar det om missnöje, rasism, kunskapsbrist? Forskare ställer sig i dag sådana frågor. Jag ser fram mot svaren på frågorna. Människosyn, säger någon. Kanske det, men i så fall är ju svaret kunskapsbrist. Eller? Ty med kunskap är väl inte möjligt att hävda att människovärdet är olika beroende på vilket land vi kommer från eller lever i.

Skicka en kommentar