tisdag 25 november 2014

Fler landstingsråd, resursbrist i vården

"Fler anställda politiker i landstinget", lyder en rubrik i dagens UNT. Förutom att det är felaktigt att politiker är anställda, redovisar artikeln en skandal. Årskostnaden för landstingsråd och politiska sekreterare har varit 12,4 miljoner kronor. Antalet landstingsråd har fram till nu varit minst elva.
Nu utökas antalet och kostnaderna ökar till 15 miljoner kronor.
Är förklaringen till en kostnadsökning med 16 procent att behoven förändrats? Absolut inte, utan det handlar om att alla partier "måste få".
Så handskas man med skattepengar, som borde användas för psykiatrin och för att korta vårdköer.
Men blir politiken kanske effektivare nu? Självklart inte. Det blir bara fler,, som ska sitta i samma möten. En halvering av antalet skulle sannolikt öka effektiviteten.
Nu måste vi medborgare reagera. Det som nu sker är långt över acceptabel gräns.

Skicka en kommentar