onsdag 12 november 2014

Politiska uppdrag. Fyra råd

Det ligger nära till hands att man som ung, intresserad av politik sätter likhetstecken mellan förnyelse och föryngring. Är man en äldre politiker vill man betona erfarenhetens betydelse. Årets val har i hög grad förnyat lika med föryngrat. Jag tror att det är bra, men kan komma att medföra problem. Det finns exempel på att man utarmar kompetensen.
Det är oroande att partiernas medlemsantal sjunker och att unga, som rekryterats till politiska uppdrag i stor utsträckning hoppar av. Det här innebär att ingen förnyelse åstadkoms.
Vad göra? Jo, för det första måste en obligatorisk politikerutbildning införas. Och lika viktigt är att se till att man fångar upp de som drivs av en ideologisk kraft och inte av bara karriärlusta. Det är dessa personer, som blir besvikna när man upptäcker att det tar tid att göra karriär.

Fyra råd till partierna:
Politikerutbildning
Förnya, men föryngra i måttlig takt
Rekrytera utifrån ideologisk drivkraft
Ta vara på erfarenhet och kompetens

Skicka en kommentar