tisdag 25 november 2014

Ingen höjdarartikel

Den 19 november befann jag mig i ett annat land än Sverige. Läser nu efteråt en debattartikel i UNT. "Ingen höjd skatt 2015", lyder rubriken. Många ord är vackra, men konkretionen saknas. Vilka åtgärder kommer den nya majoriteten att vidta för att förverkliga önskemålen om en sammanhållen hälso- och sjukvård, en modern kollektivtrafik och ordning och reda i landstinget.
På en punkt är den socialdemokratiske debattören konkret, avskaffa köp och sälj. Men det stora problemet är att landstinget tillämpar inte köp och sälj. Långt därifrån.
Nu är denne socialdemokrat inte ensam om att inte känna till vad köp och sälj är, nämligen en tvåpartsstyrning. Denna okunskap tycks gälla för hela den politiska ledningen. Och, till råga på allt, nu ska man bli fler landstingsråd, som sitter i möten där man tror att man styr, men där man i själva verket på sin höjd ger uppdrag.
Skicka en kommentar