onsdag 28 januari 2015

Inte alltid spetsvärvning

Varifrån kommer förändringarna av språket och varför har vi så lätt att glömma det vi lärde oss en gång. Kan man gå igenom journalisthögskolan utan att ha total kontroll över tidsformerna i svenska språket.
Det blir allt vanligare att formen perfekt, eller perfektum, ges en konstig blandning av imperfektum och perfektum. På UNT: s sista sida läser jag i dag: "Vi har aldrig lyckats gått vidare från gruppspelet..."
Skicka en kommentar