lördag 24 januari 2015

Nuvarande ledning står väl bakom nuvarande politiska inriktning

Ja, vad händer med Alliansen? I Kolumnen i dagens UNT ställs den frågan. Texten handlar om Folkpartiet. Vad händer efter Björklund. Kolumnisten för ett resonemang om politikens inriktning med Birgitta Ohlsson som partiledare. Hon tror att andra tänkbara kandidater inte ställer upp om Birgitta Ohlsson gör det. Om en valberedning gör ett bra jobb klargörs huruvida Arnholm och Malmström är intresserade. Se här två personer med stark lyskraft.
Skulle Birgitta Ohlsson bli partiledare kommer Folkpartiet att dra sig åt vänster, skriver kolumnisten vidare. Men nu förstår jag inte. Nuvarande ledning i vilken Birgitta Ohlsson ingår står väl bakom nuvarande politik. För kolumnisten menar väl inte att det som ledaren Björklund tycker inte kan motsägas och att när han avgår kan man tycka på det sätt man vill.
Den nya ledaren för Folkpartiet kommer väl, om den hämtas från nuvarande partiledning eller partistyrelse, att fortsätta på den inslagna vägen, eftersom den är vederbörandes vägval i dag.
Förhoppningsvis väljer allianspartierna att gå fram vart och ett för sig, läser jag också.  Jaha, så låter det nu. Det var inte länge sedan Alliansen sågs som självklar samarbetsarena för Folkpartiet.
Skicka en kommentar