torsdag 22 januari 2015

Spara är inte synonymt med minska kostnader

När ska politiker och media sluta att tala om sparande när man avser anpassning till budget. I dagens tidning läser jag att psykiatrin ska spara 30 miljoner kronor. Det borde betyda att man ska avsätta 30 miljoner för kanske kommande behov. Folkpartiet vill veta vilka kalkyler, som ligger bakom två nya sparförslag från den rödgröna majoriteten. Antagligen är det inte fråga om sparande utan om alternativ användning.
Om jag ändrar ett mobilabonnemang för att min ekonomi inte tillåter att jag surfar på mobilen innebär detta inte ett sparande utan en kostnadsminskning.
Har det någon betydelse att ordet sparande ges betydelsen av kostnadsminskning? Jo. Sparar man är man okänslig för behoven. Anpassar man kostnaderna är det fråga om en ofrånkomlig realitet. Kan ju ligga i medias intresse att vi vi vilseleds. Men politiker låt bli att spara när ni minskar kostnader
Skicka en kommentar