måndag 19 januari 2015

Landstinget avskaffar något som inte finns

Det är pinsamt. Man kan inte avskaffa något man aldrig haft. Styrformen beställa - utföra har aldrig införts i landstinget. Politikerna tror emellertid att man har den. 

"Landstinget ska avskaffa beställa- utföramodellen

Landstingets organisation ska ses över. Det beslutade landstingsstyrelsen. Avsikten är att från 2016 avskaffa den nuvarande beställar- och utförarorganisationen.
Landstingsrådsberedningen, där företrädare för alla politiska partier ingår, fick i uppdrag att ta fram ett förslag till ny organisation.
Uppdraget är att ta fram ett förslag på organisation som ger bättre förutsättningar att hantera sjukvårdens finansiering, planering och genomförande.
Förslaget till ny organisation ska presenteras för landstingsstyrelsen den 2 juni 2015 och beslutas av landstingsfullmäktige vid junisammanträdet. Målet är att den nya organisationen ska träda i kraft 2016."
Skicka en kommentar