måndag 12 januari 2015

Hur många utredningar krävs?

"Patientmat ska utredas

Frågan om vilken tillagningsmetod som ska användas för patientmaten vid Akademiska sjukhuset ska utredas på nytt. Det beslutade landstingsstyrelsen.
Landstinget har tidigare beslutat att säga upp det nuvarande kostavtalet med Västmanland och att bygga ett nytt tillagningskök på Akademiska sjukhuset. I juni fattade produktionsstyrelsen beslut om val av tillagningsmetod. Detta beslut kommer att upphävas i väntan på utredningens resultat.
Landstingsdirektören får i stället i uppdrag att genomföra en fördjupad utredning om produktions- och leveransmetod för patientmaten.
Enligt uppdraget ska fokus i utredningen vara att hitta det produktions- och distributionssätt som skapar bästa möjliga patientnytta. Höga hygien- och säkerhetskrav ska gälla och man vill också uppnå högre miljömål.
Utredningen och dess förslag ska presenteras för landstingsstyrelsen senast i juni.
(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag då de ansåg att frågan redan är väl utredd."

Nog förefaller reservationen vara högst motiverad. Hur mycket ska frågan om maten vid Akademiska sjukhuset behöva utredas? När, som man kan misstänka i detta fall, utredning används i stället för att öppet blotta en oenighet stjäl man pengar från oss skattebetalare. 
Skicka en kommentar