måndag 23 februari 2015

Ny profil hos KD - hur kommer den att se ut?.

"Hägglund vill se ny profil hos KD."
Jag såg och lyssnade på två av de fyra partiledarkandidaterna. Svaren på frågor om integration och uppehållstillstånd kändes lite tillrättalagda. Kanske kändes den enas mer äkta.
Har det någon betydelse vem man utser? Jo, jag tror det. Den socialliberala planhalvan i svensk politik ligger öppen. Den nya ledaren kan komma att vilja inta den. Visserligen kommer partiet då att nästan helt byta ut sin väljarkår, som i dag väl får ses som konservativ. Alltså vågar Anckarberg Johansson inte ta sådana steg även om hon skulle vilja.
Kristdemokraterna behöver en person med en egen profil och man behöver skärpa sin politiska profil. Hägglunds slutsats är självklar
Både Busch Thor och Anckarberg Johansson är profiler. Men hur kommer den politiska profilen att se ut? Jag ser med spänning fram mot den utmejslingen. Än så länge är den suddig.
Skicka en kommentar