torsdag 19 februari 2015

Styrgrupp och styrning

Utred på nytt. Patientmaten vid Akademiska sjukhuset. Jo, det är sant. Hur många gånger ska man utreda? Nog borde alla svar finnas. Inte kan det väl bero på att de styrande är djupt oense? Vill inte tro det, alldenstund detta skulle innebära okänslighet inför tillskapande av onödiga kostnader,

Nu ska konsultinsatser upphandlas. Vi kan ju ana kostnaderna för dessa.
Och , så  tillsätter man en styrgrupp. Läser jag rätt? Landstinget har minst tretton landstingsråd. Det ankommer väl på dessa att bereda ett ärende om, som i detta fall, patientmaten. Tretton landstingsråd är väl formellt en styrgrupp för politiska frågor inom landstinget.
Jag tror inte på staten som ledare för de verksamheter kommunerna och landstingen har ansvar för, men fortsätter landsting att vara vilsna i fråga om vilken roll politiken har tror jag, rent av, att ett förstatligande är att föredra. Och det betyder att det är riktigt illa

Interpellation om patientmaten på Akademiska sjukhuset

Landstingsrådet Nina Lagh (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om landstingsstyrelsens beslut att på nytt utreda frågan om patientmaten. Konsekvensen av utredningen är att det kommer att dröja minst 8 månader till innan patienterna får lagad mat från Akademiska sjukhuset. Den uppskjutna processen kommer att kosta skattebetalarna minst 26 000 kronor om dagen.
Frågor:
När startar utredningen?
Svar: Arbetet påbörjades i princip i och med landstingsstyrelsens beslut den 15 december. Ett första steg är att upphandla konsultstöd för att utredningen ska kunna genomföras med så god kompetens som möjligt. Så fort vi har en konsult på plats kommer själva utredningsarbetet att starta.
Vilka utredningsdirektiv finns?
Svar: Utredningsdirektivet är att göra en fördjupad utredning av produktion- och leveransmetod för patientmaten på Akademiska sjukhuset.
När kommer styrgruppen att påbörja sitt uppdrag?
Svar: Styrgruppens arbete kommer att påbörjas i samband med att konsult är på plats.
Är det god ekonomisk hushållning att låta skattebetalarna stå för kostnaden om 26 000 kronor per dag för ytterligare en utredning om patientmaten på Akademiska sjukhuset?
Svar: På kort sikt är det inte bra att ha extrakostnader för detta, även om kostnaderna troligtvis inte blir så stora som interpellanten utmålar. Däremot är det viktigt att hitta en bra långsiktig lösning för att kunna leverera bra och uppskattad patientmat till Akademiska sjukhuset. Därför är det lämpligt att en gång för alla slutgiltigt lösa situationen.

Skicka en kommentar