måndag 16 februari 2015

Pinsamt

Är Akademiska sjukhuset en förvaltning inom Hälso- och sjukvårdsstyrelsen? Nej. AS är en av Produktionsstyrelsens förvaltningar. HSS ska sålunda tilldela Produktionsstyrelsen medel enligt träffat avtal. 

Det är bekymmersamt att landstingets politiker inte vet vad man talar om. Tretton landstingsråd och inget påpekar det pinsamma i den politiska styrningen


Akademiska får full rörlig ersättning för 2014

Akademiska sjukhuset kommer att få ut hela den rörliga ersättningen för 2014, det vill säga 3 miljarder kronor, i enlighet med vårdavtal och tilläggsbeställning. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ser positivt på att Akademiska sjukhuset arbetar med att korta vårdtiderna och beslutar därför att betala ut hela den rörliga ersättningen, som om all beställd vård hade producerats.

Skicka en kommentar