Alldeles för slappa krav på privata utförare som tar över skolor, hemsjukvård och andra delar av den offentliga sektorn. Dags att sätta ner foten tycker regeringens utredare som överlämnade sitt förslag i dag.
Utredaren Cristina Eriksson Stephanson anser att det är rimligt att kraven för att bedriva välfärdsverksamhet åtminstone är lika höga som för att bedriva bevakningsverksamhet eller för att servera alkohol.
- Utredningen föreslår att kraven ska riktas mot fristående skolor och förskolor och privata utförare inom socialtjänsten, säger Cristina Eriksson Stephanson.
Utredaren menar att förväntningarna när friskolereformen började var att personal skulle ta över och att fristående skolor skulle bidra med andra pedagogiska inriktningar:
- Men utvecklingen har emellertid blivit en annan. Inom vissa områden har det vuxit fram koncerner som dominerar den privata marknaden.

Ägarprövningsutredningens förslag

  • Krav på insikt, erfarenhet och lämplighet för att få bedriva tillståndspliktig verksamhet inom välfärdssektorn.
  • Aktörerna ska ha ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet.
  • Utredningen föreslår att kraven ska riktas mot fristående skolor och förskolor och privata utförare inom socialtjänsten.
  • Krav på tillstånd ska även införas för hemtjänst, samt för boenden och hem som är undantagna från tillståndsplikt. Myndigheterna ska ha tillsyn över verksamheterna."